Parish Details

Place Name: Saltly
Parish Vicar: Rev. Fr. Mullakara Fr Terin