Parish Details

Place Name: Glasgow
Parish Vicar: Rev. Fr. Kizhakeelamthott am CMF Fr Binu